FORCORP GROUP spol. s r.o. - ostraha Olomouc,ostraha Brno,ostraha Praha,celá ČR,bezpečnost,úklid Olomouc,úklidová služba,hlídací služba,hlídání,střežení,strážný,stráž,hlídač,vrátný,mytí,vysávání,uklízení

FORCORP GROUP spol. s r.o.
GROUPre spol. s r.o.

Reference

Záruky kvality námi poskytovaných služeb

  

Certifikáty a členství

Společnost FORCORP GROUP spol. s r. o. je držitelem certifikátů dle norem ISO pro služby ostrahy majetku a osob a úklidové služby:

ISO 9001:2008 pro systém managementu jakosti – přijetím tohoto certifikátu, jsme se zaručili zajišťovat služby dle požadavků našich klientů a jejich potřeb, ostatně na tom je založena i naše firemní politika. My jsme otevření názorům zákazníka, respektujeme jejich názory a přání, upřednostňujeme zájmy klienta, rychle reagujeme na změny potřeb našich odběratelů, sami a pravidelně přinášíme individuální návrhy pro zvýšení kvality námi poskytovaných služeb, jsme loajální ke klientovi, ověřujeme míry náhradního plnění a vytváříme pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.
ISO 14001: 2004 pro systém environmentálního managementu – dodržováním těchto mezinárodních požadavků dbáme o ochranu životního prostředí: minimalizujeme rizika znečištění vodních zdrojů, ovzduší, půdy, obtěžování hlukem či zápachem, minimalizujeme spotřeby energie, materiálu a recyklaci, používáme biologicky odbouratelné čisticí prostředky. 
OHSAS 18001:2007 pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – tato norma implementuje mezinárodní standardy pro posuzování bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP) při práci, které zahrnují právní stanovy a jiné specifické požadavky v systému řízení BOZP v organizaci pro eliminaci rizik a zároveň je kompatibilní s předpisy ISO 9001 a 14001.
ISO/IEC 27001:2005 kodex zásad pro řízení systémů bezpečnosti informací – definuje a eliminuje rizika napadení, poškození a zneužití informací, přináší požadavky k zajištění ochrany a bezpečnosti všech důležitých aktiv společnosti (v současné době zaváděn).
Již od roku 2010 jsme držitelem Osvědčení podnikatele Národního bezpečnostního úřadu České republiky dle § 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti pro stupeň VYHRAZENÉ.
V listopadu 2013 byla naše společnost oceněna v soutěži Ocenění Českých Podnikatelek (OCP) za výjimečný růst firmy a celkově se umístila mezi prvními 48 společnostmi z celkových 11.885 potencionálních kandidátek.  
Od roku 2010 jsme také řádným členem Českého klubu bezpečnostních služeb (ČKBS)
FORCORP GROUP spol. s r.o.
FORCORP GROUP spol. s r.o.
FORCORP GROUP spol. s r.o.
FORCORP GROUP spol. s r.o.
Pojištění odpovědnosti

Naše společnost je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem všech činností uvedených v předmětu podnikání ve výpisu z obchodního rejstříku do celkové výše 150.000.000 Kč, a to u pojišťovny Kooperativy, a.s.

P3 - 100 mil P2 50mil P1 - 1mil