FORCORP GROUP spol. s r.o. - ostraha Olomouc,ostraha Brno,ostraha Praha,celá ČR,bezpečnost,úklid Olomouc,úklidová služba,hlídací služba,hlídání,střežení,strážný,stráž,hlídač,vrátný,mytí,vysávání,uklízení

FORCORP GROUP spol. s r.o. služby ostraha úklid facility Olomouc
FORCORP GROUP spol. s r.o. služby ostraha úklid facility Olomouc

Náhradní plnění

Náhradní plnění je nejvhodnější způsob, jak  dodržet zákonem daný 4% podíl osob zdravotně postižených (dále jen OZP) v korporátním sektoru i státních podnicích s více než 25 zaměstnanci.

V opačném případě vzniká povinnost k odběru výrobků či služeb v režimu náhradního plnění anebo odvod vysokých pokut státu.

A právě pokud tento limit nemůžete dodržet, lze realizovat náhradní plnění se společností, která OZP zaměstnává, a to alespoň 5O %, tedy s námi, a to prostřednictvím odběru našich služeb na celou fakturovanou částku (zde Vám předkládáme potvrzení o splnění nadpolovičního podílu OZP). Náhradní plnění je stanoveno a dále vymezeno v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, především v § 81-84 (plné a aktualizované znění zákona naleznete zde).

Naše společnost Vám náhradní plnění může jako jedna z mála nabídnout a ušetřit Vám tak spousty finančních prostředků. Prostřednictvím odběru našich služeb, tak můžete s námi využívat náhradní plnění na kompletní bezpečnostní a úklidové služby, správu a údržbu nemovitostí, detektivní služby, dodávky hygienických, kancelářských a čistících prostředků, a to na celou fakturovanou částku.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Co je to náhradní plnění a povinný podíl?

Náhradní plnění je jeden ze způsobů jak přispět k aktivnímu zaměstnávání osob OZP, přičemž Vaše firma nemusí OZP zaměstnávat přímo (v některých oblastech podnikání to ani není možné), ale může zadat zakázku firmě, která OZP zaměstnává, např. nám. Takto splníte svůj povinný podíl, kterým se rozumí zaměstnávat alespoň 4% OZP z min.25 zaměstnanců a více.

Proč si musím objednat služby pro náhradní plnění co nejdříve?

V roce 2012 byla v novela zákona o zaměstnanosti stanovena horní hranice pro uplatnění náhradního plnění, a to 36násobek průměrné mzdy. Je tedy možné, že dojde k vyčerpání tohoto limitu u vybraného dodavatel služeb - limit pro rok 2013 činil 868.688 Kč – 36 x 24.408.

Výhody náhradního plnění s námi?

Naše společnost plní náhradní plnění pouze vlastními zaměstnanci, nemůže se tak tedy stát, že by Vám toto plnění nebylo uznáno. Další výhodou pro uplatnění náhradního plnění s námi je široké portfolio našich služeb a též naše atraktivní hodinové sazby, které si můžete porovnat nyní s vašimi stávajícími výdaji přímo zde.

Jaká musí být minimální výše pro odběr služeb na náhradní plnění?

Jedná se o 7minásobek průměrné měsíční mzdy v ČR, a to za každou OZP, která by měla ve vaší firmě pracovat podle povinného podílu – limit k roku 2013 se rovnal částce 170.856 kč (7 x 24.408.

Jakými způsoby mohu získat náhradního plnění?

Jsou tři možné způsoby, přičemž je možná i jejich kombinace.

1. způsob  Vaše firma opravdu zaměstná OZP, a to v 4 %ním povinném podílu
2. způsob –

Vaše firma zadá zakázky či bude odebírat služby nebo zboží od společnosti, která zaměstnává více než 50% OZP 

3. způsob –

Odvedete finanční obnos, tzv. invalidní daň, do státního rozpočtu, a to

prostřednictvím Úřadu práce, která činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy

za I. a III. čtvrtletí sledovaného roku (v roce 2013 se jednalo o částku 24.622 kč.) a

budete doufat, že po různých přerozdělování se Vámi odeslaná částka opravdu

dostane k OZP

Všechny doplňující informace ohledně náhradního plnění naleznete zde.

Kalkulačka

náhradního

plnění